Felsopakony Hivatalos Weboldala - kezdolap

napja van.

Pályázatok

A .pdf fájlok olvasásához Acrobat Reader vagy SumatraPDF szükséges.

 

PÁLYÁZAT

takarító dolgozó munkakör betöltésére
Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata
Munka Törvénykönyve alapján
pályázatot hirdet
 a Lagúna Rendezvényházban és a Csecsemővédelem épületében
takarító
munkakör betöltésére.

 

A jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Részmunkaidős (4 órás)

A munkavégzés helye:
2363 Felsőpakony, Petőfi Sándor u. 15. és Iskola utca 20.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A munkavállalónak feladata lesz a Lagúna Rendezvényház és Csecsemővédelem épületének teljes körű kitakarítása, tisztán tartása. Programok esetén a Lagúna rendezvényház nyitása-zárása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör 2018. december 03-tól betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Varró-Vida Nikoletta nyújt, a 06-29/317-466-os telefonszámon vagy személyesen a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Házban munkaidőben.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Elektronikus úton: konyvtar@felsopakony.hu
  • Személyesen: a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Házban (2363 Felsőpakony, Rákóczi utca 41.)

 

2019. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve ezennel kiírja a 2019. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok, továbbá felsőoktatási hallgatók számára a 2018/2019. tanév második és a 2019/2020. tanév első félévére vonatkozóan.

Pályázók köre:
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása.
A program keretében olyan szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak folyósítható az ösztöndíj, akik a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkeznek, felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben vesznek részt.

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
A regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére.
A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a Felsőpakonyi Polgármesteri Hivatalnál kell benyújtaniuk a pályázóknak.
A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott, kötelezően csatolandó mellékletekkel (hallgatói jogviszony igazolás –eredeti-, vagyonnyilatkozat, jövedelemnyilatkozat az adatokat igazoló dokumentumokkal) együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzatnak az EPER-Bursa rendszerben igazolnia szükséges. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2018. november 6.

Felsőpakony, 2018. szeptember 18.

Nagy János
polgármester