Felsopakony Hivatalos Weboldala - kezdolap

napja van.

Felsőpakonyi Szociális Család és Gyermekjóléti Szolgálat

A Felsőpakonyi Szociális és Gyermekvédelmi Központ  2013. szeptember  1-én kezdte meg működését. Ezt megelőzően a „Kertváros” Gyáli Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás által fenntartott, Gyáli Szociális és Családvédelmi Központ látta el a feladatot.

A feladat átvételével egy új intézményt hozott létre az Önkormányzatnak. Egy olyan új intézményt, mely szigorú szakmai előírásoknak kell, hogy megfeleljen.
Ez meg is történt és az intézmény a Pest Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalától  2013. július 24-én működési engedélyt kapott.

A szolgáltatás szempontjából fontos szempont, hogy az intézmény a település központjában található, jól megközelíthető. Az egykori az óvodai szolgálati lakásból került kialakításra, annak teljes felújításával, korszerűsítésével.

Az irodák, berendezési tárgyak a mai kor igényeinek megfelelő színvonalúak. Az interjúszoba otthonos, modern berendezése megfelelő környezetet biztosít a probléma megoldó folyamat során a kliensekkel való bizalmi, oldott kapcsolat kialakításához.

Az intézmény teljes mértékben akadálymentesített.

Az intézmény működésének megkezdése zökkenő mentes volt. A házi segítségnyújtás, az étkeztetés és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatást folyamatosan biztosítottuk, a kérelmek feldolgozása a gondozási szükségletek vizsgálata és a megállapodások megkötése alatt is.
 
Intézményünk szolgáltatásairól néhány mondatban:

1. Családsegítő szolgáltatás, lényege a problémákkal küzdő családok,  egyének számára életvezetési tanácsadás, segítő beszélgetés, ügyintézés segítése, családi kapcsolatok erősítése. Minden olyan probléma megoldásában igyekszünk segítséget nyújtani, amivel a felsőpakonyi lakosok megkeresnek minket. A szolgáltatás ingyenesen vehető igénybe.

2. Gyermekjóléti szolgáltatás legfontosabb feladata, hogy segítsen a Felsőpakonyon élő gyermekek és családjaik helyzetének javításában, a gyermekek veszélyeztetettségi tényezőinek felszámolásában, családjukból való kiemelésük megelőzésében. A családjukból kiemelt gyermekek visszagondozása. A szolgáltatás  szintén ingyenes.

3. Házi segítségnyújtás szociálisan rászoruló személyek részére segítség saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból, vagy más okból származó problémáik megoldásában. A szolgáltatás térítési díj köteles, melynek összegét Önkormányzati rendelet szabályozza.

4. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő egészségi állapotuk, szociális helyzetük miatt rászoruló személyek részére a keletkezett krízishelyzet elhárítása céljából nyújtott ellátás. A szolgáltatás térítés ellenében vehető igénybe.

5. Szociális étkeztetés a szociálisan rászorult személyek részére legalább napi egyszeri meleg étkeztetés biztosítása. Esetünkben ez az Óvoda konyhája mellett működő tálalókonyhánkból történik. Az ellátásban részesülők maguk viszik el az ebédet, vagy aki erre egészségi állapota miatt nem képes, annak a gondozónő szállítja ki azt. Az étkeztetésért és az ebéd kihordásért fizetni kell, de kivételes estekben, az önkormányzat ingyenesen biztosítja az ellátást.

Az intézményben dolgozik

Intézményvezető: Tamás Katalin
Családsegítő: Bíróné Mózes Márta
Szociális gondozónő: Billikné Újfaluczki Edit, Jankovics Sándorné

Az intézmény minden munkatársának iskolai végzettsége megfelel a képesítési előírásoknak. Képzésük folyamatos, a kiégés veszélyének elkerülése érdekében rendszeresen részt vesznek  szupervizión.

 A Szociális és Gyermekvédelmi Központ a mindenkor hatályos jogszabályok, szabályzatok, és a Képviselő-testület által elfogadott szakmai programja alapján a törvényességet és a kliensek érdekeit szem előtt tartva végzi szakmai munkáját, melynek során a hangsúlyt a prevencióra helyezi, így fontos szempont a társszakmák képviselőivel, a jelzőrendszer tagjaival és a családokkal történő konszenzus megteremtése.

Igyekszünk biztosítani az intézmény folyamatos nyitva tartását a folyamatos információhoz jutás biztosítása érdekében. Arra törekszünk, hogy az intézményben egy kolléga mindig meg található legyen és lehetőleg minden kérdésben, információval tudjon szolgálni a megjelenő ügyfelek számára.

Minden Felsőpakonyi lakost szeretettel varunk Intézményünkben.

Kérjük, forduljanak hozzánk bizalommal, ha úgy gondolják problémáik megoldásában segítséget tudunk nyújtani Önöknek, ha úgy érzik, már az is segítség lenne, ha valaki meghallgatná Önöket, szeretnék gondjaikat problémáikat megosztani velünk, vagy tudomásuk van olyan személyről, akinek a segítségünkre lenne szüksége.


Címünk:
2363 Felsőpakony, Zrínyi Miklós u. 36/a.

Ügyfélfogadásunk:

hérfőn:8-16-ig
kedden: 12-16-ig
szerdán 8-18-ig
pénteken:8-14-ig

2017. november 11. szociális munka világnapja (munkaszüneti nap)

 

Telefonszámaink:

Intézményvezető: 06-20-297-2044
Családsegítő: 06-20-297-1515
Házi segítségnyújtás (szociális gondozónő): 06-20-946-8039

A Felsőpakonyi Szociális  Család és Gyermekjóléti Szolgálat tájékoztatása :
2016. október 7-én 12 órától működésbe lépett a készenléti szolgáltatás a Gyál Kertváros Szociális Központ szolgáltatásaként.

KRÍZISHELYZET ESETÉN

A Felsőpakonyi Szociális Család és Gyermekjóléti Szolgálat nyitvatartási idején kívül:

Hétfő, kedd, csütörtök: 16 órától másnap reggel 8 óráig,
Szerda: 18 órától másnap reggel 8 óráig,
Péntek: 14 órától következő hét hétfő reggel 8 óráig

a 06 20 510 4111-es telefonszámon kérhet telefonos segítséget a Kertváros Szociális Központ munkatársaitól.
A készenléti szolgálat munkatársának személyes intézkedésre nincs lehetősége.
Segítséget, tanácsadást telefonon tud nyújtani krízis esetén.